Kuvioiden kohdistus

Tasakohdistus

Jokainen vuota kohdistetaan vertaamalla edelliseen. Pitele vuodan yläreunaa kattolistan kohdalla ja siirrä sitä ylöspäin, kunnes kuvio on samassa kohdassa kuin edellisessä vuodassa. Tapetin etiketissä kerrotaan kuviokorkeus, eli kuinka pitkä etäisyys kuvioiden välissä on.

Vapaakohdistus

Tapettia ei tarvitse erikseen kohdistaa. Vuodat voi asettaa vierekkäin vapaasti.

Vuorokohdistus

Vuorokohdistuksella suurten kuvioiden rytmitys seinäpinnalla saadaan tasaisemmaksi. Toimi samalla tavalla kuin tasakohdistuksessa, mutta saatat joutua vetämään vuotaa ylös pitemmän matkaa sopivan kohdistuksen löytämiseksi. Tästä johtuen tapettia saattaa kulua hieman enemmän, mikä tulee ottaa huomioon menekkiä laskettaessa. Vuorokohdistusta varten kannattaa yleensä laskea puolet kuviokorkeudesta ylimääräistä jokaista vuotaa kohden, kun katon korkeus on mitattu.