Produksjon

Produksjon i nært samarbeid med naturen

 

Naturen har alltid vært en viktig inspirasjonskilde for Boråstapeter. Å verne om miljøet er derfor en selvfølgelighet for oss. All produksjon foregår på vår moderne fabrikk utenfor Borås, der gamle trykketeknikker lever side om side med nye og mer effektive produksjonsmetoder. Vi bruker kun vannbaserte farger og lim, og papirråvarene hentes fra en av verdens mest miljøvennlige papirfabrikker med gjenplanting. Det tror vi at du også setter pris på.