Sertifisering

Sertifisering

For oss er det viktig at våre produkter og vår produksjon holder høy standard og samtidig oppfyller gjeldende miljø- og sikkerhetskrav. Vi er EU-sertifisert iht. dokument 15102, noe som innebærer at vår produksjon tilfredsstiller kravene i EUs direktiv om emisjon av formaldehyd, tungmetaller og andre farlige stoffer.