Certifiering

certifiering

För oss är det viktigt att våra produkter och vår produktion håller hög standard och samtidigt uppfyller miljö- och säkerhetskrav. Våra produkter är CE-märkta enligt europanormen för tapet SS-EN15102. Denna märkning innebär att våra produkter överensstämmer med EU:s direktiv om emission av formaldehyd, tungmetaller och en rad andra farliga ämnen.