På vår webbsida använder vi cookies.

Om PuL

Personuppgiftslagen PuL står för Personuppgiftslagen och den reglerar på vilket sätt företag hanterar personuppgifter. Boråstapeter är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. All Boråstapeters behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen. Boråstapeter kommer att behandla dina uppgifter för administration, att tillhandahålla tjänster, råd, skicka kursinbjudningar och andra inbjudningar, hantera prenumerationer, göra marknads- och företagsanalyser samt för att sända dig information rörande aktuella frågor och marknadsföringsmaterial. Boråstapeter är skyldig att, till var och en som ansöker om det, en gång per kalenderår gratis lämna besked om uppgifter som rör behandling av den sökande. Personuppgiftsansvarige har även ansvar för att rätta till eventuella felaktiga uppgifter.

Har du frågor kring hur uppgifterna du lämnar hanteras eller om du vill avregistrera dina uppgifter är du välkommen att ta kontakt med oss via e-post: info@borastapeter.se

Personuppgifter

ECO-Boråstapeter AB (”ECO”) respekterar den personliga integriteten hos dig som genomför köp via ECO:s hemsida (”Webbplatsen”) och följer alla de lagar och regler, inklusive personuppgiftslagen (1998:204), som finns för att skydda privatpersoners integritet. Personuppgifter som du lämnar i samband med att du via Webbplatsen köper en vara, behandlas av ECO som är personuppgiftsansvarig. Genom att registrera dig som kund lämnar du ditt samtycke till att ECO får behandla dina personuppgifter och utnyttja informationen enligt nedan. Den information du som kund ger oss, såsom kontaktuppgifter och övriga personuppgifter, kommer inte att användas på annat sätt än att hantera ditt köp, kontakta dig med anledning av ditt köp samt ge dig tillgång till viss information och vissa tjänster. Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra företag godkända av ECO för nödvändig behandling på uppdrag av ECO. Vid misstanke om brott lämnas personuppgifter ut till polis och andra relevanta myndigheter. Den information som registrerats på Webbplatsen kommer även att användas till statistisk bearbetning hos ECO. Statistik tas fram endast för att förbättra Webbplatsens funktioner för besökare och kunder. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen, för att förhindra missbruk av Webbplatsen samt för att ECO skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av ECO kan du begära detta skriftligen via brev (Box 1, SE-503 05 Borås) eller via e-post (kundservice@ecobt.se).

Cookies

En cookie är en textfil som sparas och under efterföljande besök på Webbplatsen, hämtas från din dator, mobil eller läsplatta. Boråstapeter använder cookies för att förbättra och förenkla ditt besök på Webbplatsen. Cookies används inte för att lagra personlig information eller för att lämna ut uppgifter till tredje part. Enligt lag (2003:389) om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till och ges möjlighet att vägra sådan användning. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information. Cookies används av rent tekniska skäl för att förbättra webbplatsen för användaren. Det finns två typer av cookies: Den ena typen sparar en fil permanent på din dator, mobil eller läsplatta. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter dina önskemål, val och intressen. Den andra typen kallas session-cookies. Under tiden du besöker en webbplats, skickas cookies mellan din dator, mobil eller läsplatta och servern för att kunna koppla information. Session-cookies försvinner från din dator, mobil eller läsplatta när du stänger din webbläsare. På Webbplatsen används session-cookies. Boråstapeter sparar ingen personlig information via cookies och det går inte att spåra information om dig som besökare via Webbplatsens cookies. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator, mobil eller läsplatta kan du ange det i din webbläsares inställningar. Inga cookies kommer då att lagras, men du kommer inte heller att kunna använda delar av Webbplatsen och andra delar av Webbplatsen kommer inte att fungera korrekt.

Läs mer om PuL på Datainspektionens webbplats.