A Vintage Book

这是对于浪漫的冒险尝试。发掘出最美丽的记忆,让你 对于怀旧和诗意的爱进入你的家中。A VINTAGE BOOK 这 个版本的墙纸适合那些想要甜蜜生活的人们。我们的设 计师ULRICA HURTIG从一本出版于1845年,法国阿尔萨斯 地区的书的图案中获取了灵感。因此,这个版本中的所 有图案都具有显著的波西米亚风格和诗意的感觉, 那是法国的典型特征,一种乡村复古风格。 从花朵的图案到约依印花,都弥漫着一 种铜绿的感觉。这是你的机会,在你的居所, 用最个性化的表达,去创造一种浪漫的氛围。

 • 1650

  French Roses

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1651

  French Roses

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1652

  French Roses

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1653

  Vintage Harlequin

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1654

  Vintage Harlequin

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1655

  Vintage Harlequin

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1656

  Vintage Harlequin

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1657

  Patina

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1658

  Patina

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1659

  Patina

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1660

  Letters

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1661

  Letters

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1662

  Letters

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1663

  Toile De Jouy

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1664

  Toile De Jouy

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1665

  Toile De Jouy

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1666

  Toile De Jouy

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1667

  Toile De Jouy

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1668

  Toile De Jouy

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1669

  Harmony

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1670

  Harmony

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1671

  Harmony

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1672

  French Lace

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1673

  French Lace

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1674

  French Lace

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1675

  French Lace

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1676

  Vanilla

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1677

  Vanilla

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1678

  Vanilla

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1679

  Vanilla

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1680

  Vanilla

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1681

  Vanilla

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1682

  Joséphine

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1683

  Joséphine

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1684

  Joséphine

  A Vintage Book

  499.00 USD

 • 1685

  Paradise

  A Vintage Book

  1,055.00 USD

 • 1686

  Alsace

  A Vintage Book

  2,814.00 USD

 • 1687

  Rosa

  A Vintage Book

  2,814.00 USD

 • 1688

  A Vintage Book

  A Vintage Book

  2,814.00 USD

 • 1689

  Midnight Lilacs

  A Vintage Book

  2,111.00 USD

 • 1690

  Flower Bouquets

  A Vintage Book

  2,111.00 USD

 • 1691

  Paradise II

  A Vintage Book

  1,055.00 USD

 • 1692

  Alsace II

  A Vintage Book

  2,814.00 USD