Wonderland

欢迎来到 Hanna Werning 的世界 – 故事正一个接一个地在这里上演,色彩与图案的奇妙组合,让人凝神屏气的背景,处处是惊喜,步步是乐园。设计师兼插画家 Hanna Werning 助力 Boråstapeter 再推新作,在墙纸图案上尽情展露敏锐天资。Wonderland 系列的每个印花都包含一个极富个性的故事,需要你用心感受才能发现。Hanna 对于绘画的热爱让这一壁纸系列散发着野性和自由气息,令图案更富趣味性,同时又蕴藏着引人思考的寓意,这一点只有在对壁纸进行足够认真的审视之后才能体会到。

 • 1450

  Hoppmosse

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1451

  Hoppmosse

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1452

  Hoppmosse

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1453

  Hoppmosse

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1454

  Hoppmosse

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1455

  Molntuss

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1456

  Molntuss

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1457

  Molntuss

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1458

  Molntuss

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1459

  Koralläng

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1460

  Koralläng

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1461

  Koralläng

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1462

  Koralläng

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1463

  Stjärnflor

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1464

  Stjärnflor

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1465

  Stjärnflor

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1466

  Stjärnflor

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1467

  Stjärnflor

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1468

  Stjärnflor

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1469

  Mårdgömma

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1470

  Mårdgömma

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1471

  Mårdgömma

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1472

  Rävdunge

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1473

  Rävdunge

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1474

  Vildtuta

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1475

  Vildtuta

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1476

  Vildtuta

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1477

  Fantasia

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1478

  Fantasia

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1479

  Flyttfrö

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1480

  Flyttfrö

  Wonderland

  829.00 USD

 • 1481

  Flyttfrö

  Wonderland

  1,407.00 USD

 • 1482

  Koralläng

  Wonderland

  1,407.00 USD